• Open Kerk

Laatste reacties

 

Open Kerk Leiden is een initiatief van Bijzonder Kerkenwerk Leiden.

Secretariaat

Raaphorst 35
2352 KJ Leiderdorp

Wil je een onderwerp onder de aandacht brengen? Een specifieke vraag stellen? Of wil je een artikel schrijven? Of een chatsessie over een bepaald thema doen? Of …
Mail naar de redactie: redactie@openkerkleiden.nl

 

Jouw activiteit ook op openkerkleiden.nl?

Dat kan als deze past binnen onze visie en bijdraagt aan verdieping en bezinning. In ons redactiestatuut kun je dit nalezen. Het redactiestatuut is bindend voor het wel of niet publiceren van activiteiten. Met het formulier activiteiten kun je de informatie over de activiteit en de bijlagen mailen naar webmaster@openkerkleiden.nl.
De webmaster beoordeelt of de activiteit hieraan voldoet. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan de redactie. Het besluit van de redactie is bindend, je wordt hierover geïnformeerd.

Voor alle andere vragen, suggesties of tips: mail naar info@openkerkleiden.nl