• Open Kerk

Laatste reacties

 

Eddo. Velders staat fris in het leven. Hij kijkt er naar en stelt vragen. Is dit wat het is, kan dit anders, waarom, welke belangen spelen hier en hoe houden we de boel bij elkaar. Deze overwegingen zijn de lenzen waardoor hij kijkt. Daarnaast kleuren zijn geloof, studie en dagelijkse werk hem. Hij is actief lid van het Apostolisch Genootschap, een vrijzinnige geloofsgemeenschap dat vanuit christelijke wortels open en hedendaagse antwoorden geeft op zingevingsvragen. Als informaticus ziet Eddo dat de wereld niet uit alleen nullen en enen bestaat. Technologie biedt kansen en we staan nog maar het begin van de toepassingsmogelijkheden. Zijn werkterrein, de geestelijke gezondheidszorg, is daar een mooi voorbeeld van.