• Mona Lagas

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Hoe vier jij Kerst?

Met Kerst gedenken / vieren wij de geboorte van Jezus Christus, de bahá’ís gedenken / vieren de geboorte van de Báb en de geboorte van Bahá’u’lláh.

Wij spraken met Casper en Mona Lagas, zij zijn bahá’í, hun “Kerst” was dit jaar op 1 en 2 november, wat zij de tweeling heilige dagen noemen. Meer informatie over het Bahá’í-geloof vind je hier.

Eerst maar even de Báb en Bahá’u’lláh (spreek uit: bahaullah), wie zijn dat?
De Báb (Arabisch voor “Poort”) is een messiaanse figuur wiens komst, volgens de bahá’ís, werd aangekondigd in de geschriften van de grote wereldgodsdiensten. Hij was de voorloper van de profeet Bahá’u’lláh, de grondlegger van het Bahá’í-geloof. Vergelijk het maar met Johannes de Doper die de komst van Jezus Christus aankondigde. De bahá’ís hebben dus een heilige dag voor zowel de voorloper als de profeet.
De heilige dagen worden door de bahá’ís gevierd samen met de gemeenschap en mensen van buiten de gemeenschap die worden uitgenodigd. Er zijn geen rituelen of voorgeschreven tradities. De gemeenschap in Leiden heeft dit jaar alleen de eerste dag gevierd en de tweede dag sloten zij aan bij andere gemeenschappen.

Omdat de heilige dagen geen nationale feestdagen zijn en ook niet op 25 en 26 december vallen, is er vooraf  ’t een en ’t ander te regelen. Voor de kinderen moet toestemming worden gevraagd dat zij vrij krijgen van school, en Casper en Mona moeten twee vrije dagen opnemen. Dat was gelukkig allemaal in orde gekomen, alhoewel …

bahai-kerst-1_200In Leiden begon de eerste heilige dag, het vieren van de geboorte van de Báb, met een uitgebreid ontbijt, thuis bij één van de bahá’ís. Daarbij ging het niet om lekker en veel te eten, maar vooral om veel met elkaar te kunnen praten, aandacht schenken aan elkaar. De gesprekken zijn vrijblijvend, maar onbewust gaat het altijd ergens over. Casper heeft met een paar mannen o.a. gesproken over voeding en over hoe je je leven inricht. Mona wisselde met een vriendin ervaringen uit met het begeleiden van bahá’í kinderklassen, die ze allebei in hun woonplaats geven. De kinderen gingen tekenen en hebben daar een mooie presentatie van gegeven. Na het ontbijt was er muziek, is er gezongen en gebeden. En er is een verhaal verteld over de jonge jaren van de Báb.

’s Middags was er een workshop bloemschikken. Er werden mooie bloemstukken gemaakt, bij elk bloemstuk was een tekst. Een voorbeeld:
“Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten” (Bahá’u’lláh). Een prachtige tekst waar ook over is gesproken, wat betekent dit, wat doet het met je. Daarna zijn de bloemstukken gebracht naar kennissen en mensen die wel even aandacht kunnen gebruiken.

De tweede dag begon niet goed. Ondanks het feit dat Casper een vrije dag had, moest hij toch werken, nood breekt wet, ook bij een heilige dag. En dochter Julia was ziek waardoor Mona met de kinderen niet naar Voorhout kon gaan. Ze waren er graag bij geweest. Bij de viering in Voorhout waren bahá’ís en bevriende geïnteresseerden. Er was een potluck high tea, iedereen had wat meegenomen. Er werd veel gezongen begeleid met gitaar, er werden teksten voorgedragen en ook gebeden.

bahai-kerst-5_220Na de high tea was er een workshop over de transformatie van de maatschappij door de boodschap van Bahá’u’lláh: doe je ogen dicht, probeer alles van je af te zetten en als je je ogen opendoet dan ben je 100 jaar verder. Wat zie je dan? Wat zou je dan willen zien? In groepjes -volwassenen en kinderen door elkaar- gingen ze hierover nadenken, met elkaar praten, en er een tekening van maken. Er kwamen veel dingen naar voren zoals de lucht is dan schoon, geen plastic meer in de oceaan, etc. Maar ook focus op de geestelijke kant van de mens, minder competitie en meer samenwerking, en balans tussen werk en dienstbaarheid. Vanuit deze visie werd nagedacht “Hoe kan ik bijdragen aan de samenleving en de verbetering van de samenleving.”  Want dat is wat het Bahá’í-geloof voorstaat: bijdragen aan de samenleving en dat begint in je eigen directe omgeving.

Dat was de “Kerst” van de bahá’ís, van Casper en Mona. Hoe vier jij Kerst?