• Riegonda van Welie-Kaai

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Gesprek met Riegonda van Welie-Kaai

Riegonda van Welie-Kaai is predikant van de Protestantse Gemeente Warmond. Zij is getrouwd met Maarten van Welie, samen hebben zij een dochter en een zoon. Haar interesses liggen in de politiek, in de mens en in de maatschappij.

Wat maakt jou gelukkig?

De momenten waarop ik echt met mijn hoofd en mijn lijf in het ‘nu’ sta, en even niet pieker over het verleden of me zorgen maak over de toekomst. Op zo’n moment kan ik even intens genieten van mijn kinderen, van de bijzondere band met mijn man, van de natuur, van dierbare vriendschappen, van ontroerende ziel-tot-ziel-gesprekken in mijn werk als predikant of van een mooi gedicht, inspirerend boek of schrijven van een tekst.

In de eerste dertig jaar van mijn leven heb ik het leven meer als een trein ervaren die mijn hoofd overal mee naar toe nam en nooit tot stilstand kwam. Ik werd geleefd, en leefde dus niet zelf, waardoor ik ook moeilijk momenten van geluk kon ervaren. Ik ging maar door en had weinig innerlijke rust. Door een naar virus kwam mijn leven stil te staan. Ik werd gedwongen het leven anders op te pakken. Jaren later voel ik nu meer en meer dat ik zelf leef in plaats van word geleefd. Dit is een vrijer leven, en voor mij dan ook zeker een gelukkiger leven.

 

Als je iets zou kunnen veranderen op aarde, wat zou je dan willen veranderen?

De leiders van wereldmachten, van de Verenigde Staten, van Rusland, van China, van Soedië- Arabië, van Iran, van Afrikaanse landen, maar ook van landen in Europa, van Frankrijk, Groot-Britannië (engel Merkel van Duitsland mag een paar jaar overslaan ;) eerst 20 jaar onderwijzen in de filosofie en theologie, voordat zij werkelijk de macht ontvangen. Graag zou ik ze dus eerst op een uitgebreide retraite sturen, ter bezinning en inkeer, voordat ze hun land kunnen en mogen regeren. Daar, op die jarenlange retraite, moeten ze zich gaan verdiepen in vragen als: wat is rechtvaardigheid? Wat is werkelijk mijn roeping als leider van een wereldmacht? Vragen die een diepere inhoud zouden kunnen geven aan het leiderschap boven het enkele economische denken uit. Na een beperkt aantal jaren moeten zij weer aftreden, omdat ‘lang aan de macht zijn’ me niet goed en gezond lijkt voor de mens.

 

Welke rol speelt religie of spiritualiteit in jouw leven?

De kerk is voor mij een oplaadplek: een plek waar je even uit je dagelijks leven wordt getild, waar je terugblikt op de week, of reflecteert over je manier van leven. Wanneer je de kerk binnenloopt, ga je letterlijk een drempel over, van de dagelijkse drukte, van de dagelijkse zorgen, naar het eeuwig huis van God, naar de stilte, naar het huis van gebed. Soms ga ik ook wel eens even doordeweeks naar de kerk om daar gewoon te zitten, gewoon te zijn, zonder doel, zonder intenties voor gebeden, maar gewoon even bijkomen in het heilig huis van God. Misschien ben ik een klein beetje Rooms- katholiek, en ervaar ik de kerk toch letterlijk als een heilig huis.

Soms bid ik in de kerk ook vele keren het Onze Vader: dat prachtige gebed. Wanneer ik, door wat ik zie in mijn werk als predikant, moeite heb om te bidden, en eigenlijk alleen zou willen bidden voor genezing van mensen, en/of mijn eigen wensen zou willen neerleggen in mijn gebeden, dan ga ik vele malen het Onze Vader achter elkaar bidden. Dat maakt mijn hoofd leeg en brengt mij rust en kracht.

 

Wat zou voor jou ultiem geluk betekenen?

Dat zijn heel grote woorden: ultiem geluk… Ik vermoed dat de mens, ook ikzelf, het gelukkigst wordt wanneer hij of zij opgroeit en leeft in een harmonieuze, veilige, liefdevolle omgeving, waar hij of zij werkelijk gezien wordt, maar ik denk dat de mens ook gelukkiger wordt door te leven in een veilige, liefdevolle, zorgzame wereld. Die wereld zou tot stand kunnen komen door die leiders, die de bijbel betitelt als de ideale leiders. In de bijbel wordt een mooi beeld geschetst van een dergelijke leider, de ideale koning. Eén van de kenmerken van die leider is dat ‘het bloed van de weerlozen en de armen werkelijk kostbaar zou zijn’ in de ogen van deze koning. Als landen in de wereld geregeerd zou worden door dergelijke leiders, dan zouden de kranten er geheel anders uitzien.

 

Wat draag jij bij om de wereld een mooiere plek te maken? 

Voor de mensen in mijn werk, voor mijn gezin en voor mijn vrienden probeer ik werkelijk ruimte in mijzelf te creëren om ze echt te zien, werkelijk waar te nemen hoe ze zijn, waar ze mee zitten, hoe ze met dingen omgaan, hoe ze in hun vel zitten. Ik denk dat oprechte aandacht en interesse in de ander een schaars goed in deze hectische tijd zijn, terwijl deze aandacht en interesse voor zoveel mensen helend zouden kunnen werken. Natuurlijk lukt het ook mij vaak niet om anderen geheel in hun andersheid te zien, omdat er dan weer eigen zorgen, projecties, verwachtingen of andere dingen naar boven komen, maar ik streef er wel naar.

 

Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt?

De geboorte van onze kinderen. Kinderen die net geboren zijn, dragen nog een stukje van de hemel met zich mee. Ze hebben ‘iets’ meegenomen uit die andere wereld, bij God, waar ze vandaan komen. Dat hemelse heeft een zojuist geboren kind in de eerste weken van zijn leven. Daarna landt hij of zij in deze wereld, en wordt het kind aards. Ook dat is een mooi proces, maar weer anders. Dat hemelse dat een zojuist geboren kind met zich meedraagt, om dat te aanschouwen, dat is echt prachtig.