• Jeroen Mirck

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Gesprek met Jeroen Mirck

Jeroen Mirck (44) schrijft als freelance journalist over reclame, marketing, internet en ondernemerschap. Hij is bestuurslid van de Freelancers Associatie (FLA). Daarnaast is hij namens D66 actief in de lokale politiek van het Amsterdamse multiculturele stadsdeel Nieuw-West.

Wat maakt jou gelukkig?

Muziek heeft echt ongelooflijke impact op mijn gemoed. Ik word er blij van en het geeft me energie. Sommige liedjes van Jeff Buckley of The Tragically Hip ontroeren me na honderden keer afspelen nog steeds. Geluk is verder natuurlijk vooral het samen kunnen zijn met vrienden, met de mensen die er altijd voor je zijn en bij wie je helemaal jezelf kunt zijn.

Zijn er zaken (op micro- of macroniveau) waar je je aan kapot kunt ergeren?

Onrecht klinkt als een enorm cliché, maar dat maakt me echt oprecht woedend. Dat kan gaan om de schending van mensenrechten in verre landen met dubieuze regimes, maar ook om criminaliteit en burgers die fijngemalen worden door harteloze bureaucratie. Mensen die andere mensen moedwillig kapotmaken hebben van menswaardigheid weinig begrepen. Dat maakt me razend.

Welke rol speelt religie of spiritualiteit in jouw leven?

Als kind van Brabantse ouders ben ik katholiek opgevoed. Uit nieuwsgierigheid heb ik als puber zelfs een bezoek gebracht aan de christelijke commune in het Franse dorpje Taizé. Machtig interessant, maar het heeft me uiteindelijk doen beseffen dat ik niet gelovig ben.
Sowieso ben ik altijd sceptisch geweest jegens mensen die me vertelden dat je alles letterlijk moest nemen dat is opgetekend in de Bijbel. Datzelfde ervaar ik tegenwoordig als ik sommige moslims hoor praten over de Koran. Religie werkt zo niet. Zulke geschriften zijn bedoeld ter inspiratie, niet als wet- of handboek. Bijbelse verhalen kunnen me inspireren, zeker als ik er door kunst aan wordt herinnerd.
Het is belangrijk om na te denken over het leven. We leven vaak te gejaagd, denken alleen aan het hier en nu. Spiritualiteit kan je goed doen, ongeacht of dat religieus getint is of niet. Maar laat ik eerlijk zijn: door de hectiek van alledag lukt het me maar zelden om echt helemaal tot mezelf te komen. Een uurtje hardlopen wil dan nog wel eens helpen.

Wat is volgens jou dé oplossing voor wereldvrede?

De macht écht aan het volk geven. Oorlog is toch vooral een spel dat wordt geregisseerd door staatshoofden, politici en andere mensen met macht. Zij hitsen hele bevolkingen op om een buurvolk te haten. Ook religie wordt daar helaas voor misbruikt, omdat men weet dat het mensen sterk kan binden. Gewone mensen die niet zijn platgeslagen met propaganda haten hun buurvolkeren niet.

Wat draag jij bij om de wereld een mooiere plek te maken?

Ik ben in 2010 de (lokale) politiek ingegaan omdat ik vond dat je beter zelf een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij dan aan de zijlijn gaan lopen roepen wat er allemaal niet deugt. Ik woon al ruim vijftien jaar in stadsdeel Nieuw-West, dat lang als het afvoerputje van Amsterdam is gezien. Criminaliteit, slechte integratie, armoede, verloedering… Het is allemaal niet zo erg als mensen soms denken, maar het kan wel heel veel beter. Daar lever ik alweer zes jaar een bijdrage aan.

Dat hoeft trouwens niet per se via de politiek. Ik ken ook veel mensen die zich via stichtingen, buurtinitiatieven, bewonersorganisaties of gewoon als vrijwilliger inzetten voor hun wijk. Hun inzet is veel belangrijker dan de mijne, maar de politiek kan dit soort initiatieven weer ondersteunen met geld en faciliteiten. De maatschappij ben je zelf, dus zet je in voor je buurt. Dat kan op duizend verschillende manieren. Als iedereen wacht tot iemand anders iets doet, gebeurt er nooit iets. En ja, vanuit de politiek zijn de lijntjes soms korter om dingen gedaan te krijgen. Zo probeer ik een bijdrage te leveren aan mijn directe leefwereld.

Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt?

Mijn vriendin Kinga. Liefde is sowieso het mooiste dat er in. Tegelijk moet je je altijd realiseren dat het nooit vanzelfsprekend is. Je moet er hard voor werken. Als ik mezelf dus weer eens in mijn werk verlies, moet ik mezelf echt even een schop onder m’n kont geven om er hard voor te werken. En anders doet Kinga dat wel.