• Caroline de Haas

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Wat is kindermediatie?

Caroline de Haas, sinds 2010 bezig met kindermediatoe: Wat is kindermediatie?
In de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind hebben wij gekozen voor de methode “Vreedzame school”. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Kindermediatie is een aanpak binnen de methode vreedzame school, bedoeld om conflicten op te lossen, waarbij de kinderen zelf hun problemen oplossen met behulp van een kindermediator. In groep 5 volgen de kinderen een opleiding tot mediator. Na deze opleiding nemen zij zelf een beslissing of ze mediator willen zijn of niet. Als zij kiezen om mediator te zijn, dan worden ze ingeroosterd. In elke pauze zijn er altijd twee mediators die dienst hebben. In de pauze spelen zij gewoon buiten zoals alle kinderen, zij zijn herkenbaar aan het gele shirt dat ze dragen. Als er een conflict is dan gaan de kinderen die het conflict hebben zelf naar de mediator en vragen om hulp. De kinderen gaan dan naar de mediatorhoek, en daar wordt het conflict opgelost.

DSC_1640

Hoe gaat zo’n mediatie in zijn werk?
Dat gaat volgens een stappenplan. De eerste stap is dat de kinderen uitspreken dat ze het conflict willen oplossen en dat ze daarbij hulp willen van de mediatoren. Zij bevestigen dat zij drie regels respecteren:

  1. Wij doen echt ons best om het probleem op te lossen
  2. Wij gaan niet schelden
  3. Wij laten elkaar uitpraten.

Als dat niet wordt bevestigd wordt het gesprek beëindigd en het conflict wordt doorgegeven aan de leerkracht.
De tweede stap is het vaststellen wat het probleem is en wat je daarbij voelt. Als vastgesteld is wat het conflict is en iedereen is het daarmee eens, dan wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. De kinderen die een conflict hebben zoeken dus zelf naar een oplossing.
Het mediatiegesprek wordt afgerond door vast te stellen wat de oplossing is en hoe ze dat gaan doen. Tot slot wordt als verslag een mediatieformulier ingevuld.

Worden alle conflicten op deze manier opgelost?
De meeste conflicten worden op deze manier opgelost, helaas niet alles. Maar let wel, wij maken onderscheid tussen conflicten en ruzies / fysiek geweld. Conflicten worden door de kinderen zelf opgelost, ruzies en fysiek geweld niet, dat doen de leerkrachten.

Wat vinden de kinderen er zelf van?
De kinderen vinden het erg leuk, ze pakken hun verantwoordelijkheid goed op. En ze nemen het ook mee buiten school. Een moeder vertelde onlangs dat ze thuis merkte dat haar dochter mediator is, ze gaat het thuis ook doen. En dat is eigenlijk ook de bedoeling, een vreedzame school in een vreedzame wijk.

Zie je verbetering / verandering in het gedrag van kinderen? Wordt er minder gepest?
Verandering in gedrag, dat de kinderen liever worden en minder pesten, hebben we nog niet echt waargenomen. Je zou dat wel verwachten, maar we merken dat de kinderen er serieus mee omgaan. Je merkt dat er respect is en dat de regels goed worden nageleefd. De kinderen zien wel dat bepaald gedrag niet kan, en daarover praten ze, maar het is nog niet zo dat zij dat gedrag niet meer laten zien.