• Simon de Groot

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Life challenges hanteren

Wij vroegen Simon de Groot, beleidsmedewerker bij het Nederlands Instituut van Psychologen: wat vind jij van kindermediatie?

Kinderen leren zo een conflict te begrijpen. Het helpt hen om oplossingsvaardigheden te ontwikkelen en deze te gebruiken om kinderen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Deze vaardigheden nemen zij ook mee buiten de setting van de school, zoals binnen het gezin maar ook binnen gemeenschappen zoals de buurt of sportvereniging. Dit geeft unieke mogelijkheden en zou weleens een potentieel effect kunnen hebben voor een sociale veranderingen binnen familiestructuren en binnen wijken.

Uit onderzoek en literatuur blijkt dat het sociale netwerk van jongeren van invloed zijn op gedrag. Dat impliceert dat er op de lange termijn deze methode weleens een positief effect zou kunnen hebben. Leren hoe een conflict te hanteren geeft krachtige tools voor jong volwassenen om veel toekomstige ‘ life challenges’ te hanteren. En het succesvol gebruiken conflict oplossingsstrategieën versterkt de waarde van op een constructieve wijze een probleem op te lossen. Deze vaardigheden hebben ook een groot en krachtig voorbeeldgehalte bij anderen die betrokken zijn bij het conflict. Zij ervaren de positieve effecten van communicatie en onderhandelen.

Maar creëer je hiermee ook een vreedzamere samenleving? Nog mooier zou zijn als er bewustzijn wordt gecreëerd dat het niet gaat om over je eigen weerzin, afkeer of vooroordelen heen te stappen om tot grote daden te komen ten goede van persoonlijk gewin, maar dat het gaat om het hogere belang van anderen of een ander hoger doel: een vreedzame samenleving. Het zou mooi zijn als er ook focus is om te komen tot een betere gemeenschap of maatschappij. Maar dat is wellicht meer weggelegd voor leerlingen van middelbare school.

Het leren van oplossingsstrategieën zou wellicht het perspectief van leerlingen kunnen beïnvloeden. Hun perspectief op bijvoorbeeld hun maatschappelijke betrokkenheid, het doen van vrijwilligerswerk en initiatieven die bijdragen aan vreedzaam samenleven. Het is de vraag of op jonge leeftijd aangeleerde vreedzame conflict oplossingsstrategieën invloed hebben op de morele ontwikkeling en vorming van jongeren om tot sterke, zelfverzekerde individuen te ontwikkelen die in staat zijn om met compassie naar anderen om te kijken. Die kwestie intrigeert mij, en wat mij betreft is het absoluut de moeite waard om dit verder te onderzoeken.