• Ger van der Meer

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Aanleiding voor kindermediation

Gesprek met Ger van der Meer, directeur openbare Brede School merenwijk voor het concept vreedzame school en daarbinnen de aanpak kindermediatie.

Wat is de aanleiding dat jullie zijn begonnen met kindermediatie?

Wij vinden het belangrijk als school dat wij een bijdrage kunnen leveren om onze leerlingen gedrag van goed burgerschap bij te brengen. Wij merkten ook dat er weinig respect was voor elkaar in de manier waarop kinderen met elkaar communiceerden . Vaak waren er veel kleine conflicten. Altijd lag het aan de ander en er werd vaak schreeuwerig gesproken. Conflicten werden door leerkrachten opgelost en dan was het van “nou vertel het maar”.. Wij hebben toen in onze programmering voor sociaal emotionele ontwikkeling gekozen voor de methode “De Vreedzame school” waar ook de aanpak voor kindermediatie in zit. In het programma van de Vreedzame school leren kinderen wie ze zelf zijn, dat er verschillende gevoelens zijn en dat dat bepaald gedrag oproept. Dat leren van ervaren van emoties van jezelf en dat dan ook herkennen bij anderen, nieuwsgierig zijn naar beweegredenen om zo conflicten te lijf te gaan is wat kinderen leren in mediatie.
Zo bouwen we gezamenlijk een gemeenschap op school en in de wijk.

Hoe verloopt de integratie in de wijk? Wat merkt de buurt er van?
Vijf jaar geleden was de integratie in de wijk goed, er was een goede samenwerking met partners als Yes, Rijnland, Libertas, Buurthuis. Er waren veel activiteiten en de samenwerking groeide. Samen bouwen aan een Vreedzame wijk. Echter door de samenstelling van de wijk, de bezuinigingen, geen continuïteit in subsidies en geldstromen, is de samenwerking stukken anders en soms ook minder geworden.

En de samenwerking met de ouders?
Een echte samenwerking is er nog niet, de ouders vinden het wel goed dat we dit zo doen en steunen het ook. Een voorbeeld is dat bij de uitreiking van de certificaten aan de kinderen, 60% van de ouders aanwezig was. Dat is erg veel, alleen participatie, bijvoorbeeld een mediator schap oppakken in de wijk, dat komt nog niet van de grond. Dat is wel een volgende stap die we willen maken.

Is dit overal in Nederland zo?
Nee zeker niet, grote voorbeelden zijn Rotterdam en Utrecht. Daar is het concept vreedzame school ook geïntegreerd in de wijk. Wij gaan dit schooljaar nog met het team naar Utrecht voor uitwisseling van ervaring en om voor een positieve stimulans om ook in Leiden de vreedzame school te integreren in de wijk. Niet voor niets is ons motto: leren is reizen naar de toekomst. Wij willen de talenten van de kinderen ontwikkelen, zodat zij straks hun plek in de maatschappij kunnen vinden en innemen.