• Kindermediatie

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Kindermediatie

Een conflict oplossen voordat het een ruzie wordt, voordat het ontaardt in fysiek geweld, op de openbare Brede School Merenwijk is dat de normaalste zaak. De doelstelling van de BS Merenwijk is om een vreedzame school te zijn in een vreedzame wijk. Het sleutelwoord is Kindermediatie, kinderen lossen met hulp van kinderen, mediators, hun eigen problemen op.
Mary Caulker, 11 jaar, mediator sinds 2012: “met je mond uitleggen wat je ervan vindt en waarom je dat vindt, is beter dan dat je je wapens pakt en gaat vechten.”.
In de Bergrede zegt Jezus: het is beter er met iemand uit te komen dan naar de rechter stappen.

We gingen een kijkje nemen en spraken met Caroline de Haas, als leerkracht vanaf het begin (2010) betrokken bij kindermediatie, en met Ger van der Meer directeur van de Brede School Merenwijk. Voor de camera vertellen vijf mediatoren, Mary, Elif, Sanae, Hassan en Youssef, wat zij ervan vinden, over hun ervaring als mediator met prachtige voorbeelden. Op de vraag: zouden grote mensen dit ook moeten doen, antwoorden zij volmondig “Ja”.

Wat is kindermediatie?

Vreedzame School, en daarbinnen kindermediatie, beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
meer

Life challenges hanteren

Leren hoe een conflict te hanteren geeft krachtige tools voor jong volwassenen om veel toekomstige ‘ life challenges’ te hanteren.
meer