• Steunbrief

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Steunbrief

aan alle Islamitische Gebedshuizen en alle moslims in Leiden en omgeving

 

“Wat één van ons wordt aangedaan, wordt ons allen aangedaan”. Dat is op 8 januari 2015 luid en duidelijk gezegd op het Stadhuisplein van Leiden door Ad Alblas vanuit de Raad van Kerken en Abdelhamid Bouzzit vanuit Het Moskeeën Platform Leiden. Dat was ons antwoord op de aanslag in Parijs op de redactie van Charlie Hebdo. Gegeven op 8 januari 2015 tijdens een manifestatie, bijeengeroepen door de burgemeesters van Leiden en omliggende plaatsen.

Nu willen en moeten we dit luid en duidelijk herhalen!

Na de eerdere acties tegen moskeeën mogen de op 24 februari verzonden dreigbrieven niet onweersproken blijven.

Namens alle godsdiensten en levensbeschouwingen van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden willen we u laten weten dat wij van harte achter u staan.

Om het duidelijk te zeggen: Wie moslims belastert, belastert ons allen. Als u wordt aangevallen in woord en daad is dat een aanval op alle gelovigen én mensen van goede wil.

Tegelijk willen wij onze waardering voor u uitspreken, om uw inzet voor onze stad. En ook onderstrepen dat we u nodig hebben om samen het geloof in God en vrede voor alle mensen vorm te geven. We zeggen u en elkaar toe alles te doen wat in ons vermogen ligt om een einde te maken aan onbegrip en afstandelijkheid, vooroordelen en onkunde, volgens de gulden regel ‘behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’.

Als gelovigen én alle mensen die het goede zoeken voor onze stad slaan we de handen ineen. Met als uitgangspunt de oude wijsheid van vele religies en levensbeschouwingen: wie aan één mens iets goeds doet, doet de hele wereld goed.

Namens het Levensbeschouwelijk Platform Leiden

Ad Alblas, voorzitter

Deelnemers aan het Levensbeschouwelijk Platform Leiden: De Joodse Gemeente Leiden, de Raad van Kerken waarin protestanten en katholieken samenwerken, het Moskeeën Platform Leiden waarin samenwerken de Al Hijra Moskee Leiden, Islamitisch Centrum Imam Malik, ISN Mimar Sinan Moskee, de Hindoestaande geloofsgemeenschap, de Boeddhistische geloofsgemeenschap, de Bahá’s, het Charter for Compassion Leiden, diaconale groepen waarbij o.m. De Bakkerij, Stichting Omalief, mede namens vele groepen en personen die hun levensbeschouwing verbinden met hun inzet voor de kwaliteit van onze samenleving.