• Redactie

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Open kerk Leiden is niet meer

Na zes jaar is het doek voor Open Kerk Leiden gevallen en komt er een einde aan onze ambitie: een platform zijn voor mensen die wel geloven dat er meer is maar geen band hebben of willen hebben met een kerk of een religie. Die wel behoefte hebben aan zingeving, verbinding en verdieping. Wij wilden een ontmoetingsplaats zijn, een trefpunt voor deze zoekende mensen. Gewend aan de nieuwe tijd is het internet steeds vaker de plek waar ze heen gaan en vandaar een platform op internet.

Waarom? OKL had toch een plek verworven en werd goed bezocht?
Dat is zeker zo en er is zelfs een gestage groei in het bezoek aan de website en Facebook, er werden tussen de 13 en 15.000 pagina’s per maand bezocht. Maar er is een groot tekort aan vrijwilligers om in te spelen op thema’s, zorgen voor artikelen, schrijvers, bloggers, meningen, artikelen, agenda, etc.  Wij kwamen er niet meer aan toe om een thema uit te werken, te zorgen voor meningen, informatie en achtergronden. En dat is de basis van onze ambitie.

De afgelopen twee jaar (2015 en 2016) hebben wij een project gedaan, OKL fase-2. Doel was uitbouw van de website, Facebook en versterking van de redactie en webmasters. Daarvoor hebben we subsidie gekregen van het vitaliseringsfonds van de PGL. OKL is aangepast met o.a. Open Gesprek, is verder uitgebouwd en we hebben onze entree gemaakt op Facebook. Maar versterking van de redactie en meer vrijwilligers is niet gelukt. Het tegendeel was het geval. De redactieleden van het eerste uur wilden hun termijn niet verlengen en dat was zeer begrijpelijk, nieuwe redactieleden hebben wij niet kunnen aantrekken.

De conclusie van OKL fase-2 is dat een dergelijke platform een kern moet hebben van betaalde krachten voor de continuïteit met daaromheen vrijwilligers. Maar structurele financiering voor betaalde krachten om deze kern te bouwen is niet haalbaar en alleen met vrijwilligers lukt het niet, dat hebben we de afgelopen jaren ervaren.
En dan is er maar één conclusie: stoppen.

Wij kijken terug op zes prachtige jaren. Veel moois hebben wij mogen meemaken, veel mensen hebben bijgedragen aan dit platform, aan zingeving, verbinding en verdieping. Daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Wij stoppen, maar het is niet voor niets geweest, alles blijft benaderbaar, de website blijft on line.

De start was ambitieus, het moet anders!! Zie de eerste blog van de toenmalige hoofdredacteur Ds Ad Alblas “Het moet anders”
Het moet nog steeds anders, maar zonder “handjes” gaat het niet lukken.

Dank u wel, voor uwvertrouwen, uw bezoek aan de website, uw medewerking, uw inzending van activiteiten, uw reacties en uw steun.

Namens de redactie

Ton Zeilstra