• Ad Alblas

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

‘In God’s naam!

Hemeltje lief, wat wordt er ‘veel gezegd en gedaan ‘in God’s naam’….
Ook mensen die verder niet als maatjes van de Allerhoogste te boek willen staan bezondigen zich er aan. Uit machteloosheid? Om het eigen gelijk kracht bij te zetten?
Wie serieus genomen wil worden, maakt hiermee geen  goede beurt.
Heeft een politieke of staatkundige leider het recht om namens God te spreken?

Heb ik als dominee wél gezag om ‘in Gods naam’ te spreken?
Daar zou ik ook heel voorzichtig mee willen zijn. Zeker mag ik niet vanzelfsprekend ‘in God’s naam’ spreken. Omdat dat niet kan.

De naam van mijn vak is misleidend: ‘godgeleerdheid’. Dat klinkt in analogie met geneeskunde als godskunde. Maar dat kan niet. Laat het menselijk lichaam een groot wonder zijn, God zelf is een nog veel groter wonder.

Alle spreken over God gaat door je eigen denken heen, met alle risico’s daarvan.
‘In God’s naam’ reserveer ik voor heel speciale momenten en situaties. Als er sprake is van een geloofsverbondenheid, dan kan zówel ik als mijn gesprekspartner ‘in God’s naam’ spreken. Op basis van gelijkwaardigheid. Omdat die ander ook zelf iets met God heeft en dat is niet minderwaardig van wat ik weet. Uitsluitend op basis van vertrouwen en diep respect kun je (soms) zeggen ‘in God’s naam’.

Waar het dan over gaat? Over heel tedere onderwerpen. Zeker niet over geloofs- of politieke meningen. Er is geen informatie beschikbaar over wat ‘in God’s naam’’ daarbij concreet inhoudt .
Wel zijn er grote lijnen te ontwaren in de geschiedenis van het spreken namens God. Daarvoor kun je te rade gaan bij de profeten, bij Mozes, bij Jezus, bij de apostelen.

Dan ontdek je dat spreken ‘in God’s naam’ zelden geambieerd wordt. Als God iemand tot spreekbuis wil maken protesteert die áltijd met “dat kan ik niet”. Als dat protest niet klinkt zit het niet goed. Dan valt de spreker door de mand. Dan is ‘in God’s naam’ de taal van een vergroot ego en niet zelden van heerszucht.

Wat ‘in God’s naam’ wordt gezegd kóst je wat: moeite, strijd, spot, tegenstand. Je zult er helemaal voor gaan, op het moment dat je spreekbuis van de Allerhoogste mag zijn, koste wat kost, niet voor de kost of de macht.

We moeten ons maar niet in de luren laten leggen door mensen die deze woorden luidkeels verkondigen. Het geheim ontdek je door te wachten op die schaarse momenten dat je er niet meer aan ontkomt iets te zeggen of te horen als iets ‘in God’s naam’.

1 reactie:

  1. Mariëlle van Broekhuizen moeder van Dick - 12 augustus 2016 7:55 pm

    Ik ken het gebruik van de zin: een twee drie, in Gods Naam, … Bij het overboord zetten van een overledene in zee…. Een korte zin .. En je bent teruggegeven aan het water.. De oorsprong… Met God.. ! Ga met God..! Adieu.. Vaya Con Dios..!…. Mariëlle van Broekhuizen moeder van Dick