• Josine Heijnen

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Ik kijk dus ik ben

Het doel heiligt de middelen – het oude devies waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Geponeerd als stelling, alsof het doel en middelen wel zo uit elkaar te halen zijn. Van de week bedacht ik me tijdens een wandeling dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn, en het zelfs schadelijk kan zijn zo te denken.

Ik wandelde door het duin naar een theehuis; mijn zo gezegde ‘doel’ was dan het theehuis, het ‘middel’ een wandeling. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om het wandelen, want waarom zou je anders naar een theehuis middenin het duin gaan? Ik had ook een langere route kunnen nemen of gaan fietsen. Dan had ik mijn doel misschien wel verplaatst – het middel is niet alleen ook een soort doel van de wandeling, maar het lopen zelf bepaalt ook waar je uit gaat komen, meer dan dat je iets kiest om naartoe te lopen.

Een simpele wandeling, maar zo is het misschien ook wel op macro-formaat. Tijdens het lopen check ik af en toe wat nieuws en nieuwe whatsapp’jes. Om met vrienden te communiceren natuurlijk, en het nieuws wil iedereen wel een beetje bijhouden. Maar in feite is dit niet anders dan de wandeling en het theehuis: het líjkt alsof technologie simpelweg een mogelijkheid biedt te communiceren en het nieuws bij te houden, maar ook hier geldt: het middel vormt het doel net zo goed.

Ik merk dat ik gewend raak aan het sturen van berichtjes: soms spreek ik iemand ‘live’, dan bedenk ik dat ik nog iets wilde zeggen, maar dan denk ik: ik stuur later wel een appje. Of als ik iets uitgebreid op internet heb gelezen, denk ik later bij de krant: oud nieuws. Maar wat is precies het nieuws – de wereld die in realtime aan je voorbij trekt, de feiten, zonder een goed achtergrondverhaal en kennis van een bekwaam journalist? “Het snelste met het nieuws online”, is de slogan van ons eigen regionale Leidsch Dagblad, maar wat betekent dat eigenlijk? Is dat wel zo prijzenswaardig?

Zo nodig ik iedereen uit een weekje naar de dingen te kijken. Bedenk over iets dat lijkt op een middel – je smartphone als communicatiemiddel, of voor nieuwsgaring, ook hoe dit eigenlijk het doel en dus de werkelijkheid vormt. Ik kijk dus ik ben.