• Ad Alblas

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Alle christenen op één dag onder één dak

Dat was mijn droom als voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden. Die droom wordt werkelijkheid: op 10 juni in de Marekerk. Tot veler verrassing en vreugde doen ALLE kerken en geloofsgemeenschappen van de stad mee aan de ontmoeting.

Aanleiding is het Reformatiejaar. Dat vraagt aandacht voor de beweging die Maarten Luther op gang bracht op 31 oktober 1517. Hij wilde zijn kerk (de Rooms-Katholieke Kerk) vernieuwen, misstanden aan de kaak stellen en gelovigen een grotere betrokkenheid geven. Dat is gebeurd. Een eenvoudig ingezet debat met vakgenoten leidde tot grote beroering.

Verschillende christelijke stromingen zijn uit deze zelfde bron voortgekomen. De varianten bleken soms te uiteenlopend om dicht bij elkaar te blijven. Zo ontstond in de voorbije eeuwen een meander-achtig landschap van kerken en geloofsgemeenschappen.
Dat heeft veel leed veroorzaakt. Allereerst al de scheiding tussen reformatie-gezinden en katholieken. Dan ook tussen de reformatorische kerken onderling. Die scheidingen zijn in de loop van de tijd soms opgegaan in nieuwe verbindingen, maar er zijn ook weer nieuwe afsplitsingen ontstaan.

Waarom die droom om iedereen bij elkaar te brengen?  Omdat in onze tijd steeds minder mensen christelijk zijn. Voor wie het christelijk geloof wél een belangrijke rol speelt, is meer ontmoeting en samenwerking een verrijking. De ontwikkelingen in de tweede helft van de vorige eeuw hebben christenen tot het inzicht gebracht dat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen.

Boven deze motieven staat een groot gemeenschappelijk doel: de gelovige wil iets doen, voor God en medemensen. De missie van Christus staat model voor die van de christenen: mensen ontmoeten, bij elkaar brengen, bijdragen aan verzoening, het opnemen voor rechtelozen en steun verlenen aan hulpbehoevenden. Daarbij is ieders inbreng nodig.

Mijn stelling is dat wie maar half kan er helemaal bij moet zijn. Om zich te laten informeren en inspireren. Om bij te dragen aan de ontmoeting en de handen ineen te slaan ter wille van een mooiere wereld. Mis deze unieke ontmoetingsdag niet!