• Ad Alblas

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

‘Andersom’ geloven

Ik schrok me te pletter bij de ontdekking: we geloven verkeerd-om. We beginnen bij het eind. Terwijl we natuurlijk bij het begin zouden moeten beginnen.
We beginnen altijd met wat wij geloven: onze voorstellingen en meningen. Wij spreken over God. Zonder te weten waar we het over hebben. Geen wonder dat er niets uit komt dan verwarring en ruzie.

Het is lastig om aan de andere kant te beginnen. Dat gaat tegen de geest van onze tijd in. Wij staan centraal in ons denken. Dat we daarbij botsen met anderen is onvermijdelijk. Toch hoor ik zelden de vraag ‘wat doen we fout?’ Terwijl je met enig historisch besef snel weet dat het anders kan. Heel lang hebben de gelovigen geslikt wat de geestelijken te eten gaven. Boven alles was God, die het helemaal goed wist natuurlijk. Maar dat wisten zij weer niet te achterhalen. Dus bleef het bij het oude.

Toen ook de gelovige mens meer ging denken kwam er een geweldige flow. Zó was geloven leuk, zo geeft het energie. Maar voor je het weet raakt de stroom los van de bron en droogt die uit. Het resultaat zien we nu.
Wat te doen? Bij het begin beginnen. We weten niet zo veel over God maar wel over wat gelovigen ervaren. In die ervaring lijkt God te handelen en te spreken. Neemt God het initiatief. Voor de wereld, voor het leven, voor de geschiedenis, voor heilzame veranderingen.

Bij dat initiatief worden mensen betrokken, om mee te doen. God kan of wil het niet alleen doen. Kan je je wel wat bij voorstellen. Zodoende nodigt God mensen uit, een paar. Om de kar te trekken, om iedereen erbij te betrekken. Hoe meer zielen….
Mensen die positief op die uitnodiging reageren noem je ‘gelovigen’. Dat zijn zij, die er vertrouwen in hebben en er voor gaan. Die zijn geraakt door het geheim van ‘andersom’ geloven: God gelooft in jou.

1 reactie:

  1. Mariëlle van Broekhuizen van Stekelenburg - 18 juni 2016 3:38 pm

    Ik zie het Oude Testament als de wereld zoals hij is. Met geboden ,verboden ,opdrachten, reddingen,regels,moord en doodslag enz.God steunt de mens in Ballinschap..en helpt ze de brug over door moedige mensen …profeten en bijzondere vrouwen. In het nieuwe Testament komt Christus en vertelt mij wat te doen in moeilijke situaties….de geboden kennen we..de goede werken ook maar in twijfel…..IS DE LIEFDE HET VOORNAAMSTE GEBOD…! Hier heb ik in mijn leven heel veel aan gehad..! Mariëlle van Broekhuizen