• Desanne van Brederode

Laatste reacties

 

Open Kerk op Facebook

Wil je meediscussiëren over OKL wel of niet op Facebook en waarom, dat kan in de discussiegroep op Facebook.

Uw mening

Minister Schippers wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven wettelijk mogelijk maken. Reageren kan ook via "Mijn leven is volooitd".

Bekijk de uitslag

Laden ... Laden ...

Over Desanne van Brederode

Schrijver en filosofe Désanne van Brederode zit de tijdgeest scherp op de hielen in haar romans ('vallende vorst', 'gegroet waarlijk lichaam') essays ('De ziel onder de arm'), artikelen en lezingen. Iemand die zich op een grondige manier verzet tegen overgave aan deze tijd en dat concreet weet te door arm in arm te staan met Syrische vluchtelingen. Désanne van Brederode heeft een scherp oog voor modieuze onzin, levensbeschouwelijke diepte en religieuze tradities. We zijn erg blij met haar betrokkenheid bij OpenKerkLeiden als columnist en kijken uit naar haar bijdragen.

Leef eens normaal man!

Naar aanleiding van haar onlangs gepubliceerde essay bundel          “De ziel onder de arm. Over aandachtig leven” ging schrijfster en filosofe Désanne Van Brederode openhartig in gesprek met ongeveer dertig deelnemers van de loungemiddag van de werkgroep Druk, druk, druk? …
meer